Cơ hội để trở thành VIP

  1. VIP có các đặc quyền gì?

    Bạn có thể đăng số điện thoại của bạn.

    Hồ sơ của bạn được đánh dấu là hồ sơ VIP.

    Bạn được quyền gửi 50 thư một ngày.

  2. Làm sao để tôi trở thành VIP?

    Tạm thời BQT ngưng nâng cấp lên thành viên VIP nhé. Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn sau.